Jak pracovat s SMS komunikačními kanály v administraci GoSMS účtu?

Pokud jste již měli tu možnost seznámit se s administrací GoSMS účtu, je velmi pravděpodobné, že jste se zde setkali se sekcí Komunikační kanály. Jestliže jste ještě neměli tu příležitost, i pro vás může být tento článek zajímavý z toho důvodu, že budete o této funkci v GoSMS účtu již předem vědět.

Co si mám pod SMS kanálem představit?

Na úvod by bylo vhodné, tuto sekci představit. Pod SMS komunikačním kanálem si můžete představit prostředí, které, jak název vypovídá, slouží pro komunikaci, kdy každý kanál má své vlastní nastavení. Tyto kanály se vám mohou hodit v těch případech, kdy chcete a potřebujete spravovat více e-shopů, zájmových skupin, projektů, atd. a u každého budete chtít mít nastavené jiné parametry.

Jak s SMS kanály pracovat?

Ke správě jednotlivých kanálů se dostanete přes administraci vašeho účtu, kdy se vám při výběru třetí položky v horizontálním menu rozroluje nabídka. Zde si vyberete buď položku Komunikační kanály, nebo Přidat kanál.

V sekci Komunikační kanály se vám zobrazí seznam všech aktivních a neaktivních kanálů, s kterými v rámci GoSMS budete chtít pracovat. Pokud s GoSMS teprve začínáte, defaultně zde uvidíte nastavený SMS kanál. Jestliže kliknete do jeho řádku, zobrazí se podrobné informace o daném kanále. Zároveň zde můžete SMS kanál deaktivovat, upravit či smazat.

Máte zájem o přidání dalšího kanálu? Kliknete na záložku Přidat kanál. Zde vyplňte jeho název. Rychlost odeslání ponechte v nastaveném módu, tedy nejvyšší možnou rychlost. Checkbox u API zůstává zaškrtnutý v případě, že s API budete pracovat či v budoucnu plánujete propojení přes API. V opačném případě možnost odškrtněte. V poli Obecný odesílatel se vám zobrazí název odesílatele, pod kterým budete SMS odesílat. Tato položka se mění na základě výběru možnosti v další části Vybrat odesílatele. Zde si můžete vybrat buď mezi nabízenými možnostmi zdarma – Obecný odesílatel, Telefonní číslo – obecné, nebo pod zpoplatněnými odesílateli – Vlastní odesílatel a Telefonní číslo – vlastní.

Pokud vyberete z možností telefonní číslo. Automaticky se vám pod výběrem zobrazí checkbox Nastavení odpovědi. Zde pak volíte, zda chcete, nebo nechcete přijímat SMS odpovědi na textové zprávy.

Po nastavení všech prvků potvrdíte zvolené hodnoty tlačítkem Uložit. Poté se vám zobrazí nový kanál v seznamu komunikačních kanálů.

Kde lze SMS kanál využít?

S SMS kanály pracujete mimo jiné v té části administrace, kde odesíláte a píšete SMS zprávy.

Pod editorem textové zprávy si vybíráte, přes jaký SMS kanál textové zprávy budete odesílat. Zároveň si v této části můžete kanály samozřejmě také nastavovat.

Jednotlivé SMS kanály lze využít i v rámci reportů zpráv. V sekci Statistiky a záložce Report zpráv a SMS si zvolíte výběr SMS kanálu a období. Vyhodnotit můžete celkové náklady, počet SMS, počet zpráv, počet odpovědí, atd.

Možnost správy a využití samotných SMS kanálů pro vás bude dozajista velice užitečné a přínosné. Zjednodušíte si tak celý proces komunikace prostřednictvím hromadných SMS. Pokud jste tuto funkci ještě nevyzkoušeli nebo se k otestování GoSMS teprve chystáte, rozhodně této části věnujte svoji pozornosti.

 

Chci GoSMS >>

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *